Преглед објеката за рад у школској згради

Р.бр. Назив школског објекта - простора Број Површина у м2
1. Учионица 21 1.110,41
2. Кабинет 4 221,01
3. Радионица 1 27,50
4. Фискултурна сала 1 285,60
5. Библиотека 1 105,53
6. Прихватна кухиња 1 32,68
7. Трпезарија 1 68,40
8. Зборница 1 56,07
9. Канцеларија 4 40,48
10. Котларница 1 43,75
Укупна корисна површина објекта 3.316