Савет родитеља
Листа уџбеника за 2017/18.
I разред
II разред
III разред
IV разред
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред
Осигурање ученика за школску 2017/2018. годину

1. Информација о закљученом осигурању
2. Полиса колективног осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) број: 990000023317 уговорена са "Триглав Осигурањем" а.д.о. из Београда за период осигурања: 01.09.2017. - 01.09.2018. године
3. Предуговорно обавештење "Триглав Осигурања" а.д.о. за Уговарача осигурања и Осигуранике
4. Посебни услови "Триглав осигурања" а.д.о. за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја US-nucDIS/16-07 од 13.07.2016. године
5. Општи услови "Триглав осигурања" а.д.о. за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) US-NE/16-07 од 13.07.2016.
6. Табела "Триглав Осигурања" а.д.о. за утврђивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде)
7. Упутство "GSI Master" Посредовање у осигурању д.о.о. за пријаву несрећног случаја (незгоде) код осигурања ученика и студената и достављање документације за утврђивање накнаде из осигурања