Савет родитеља
Листа уџбеника за 2018/2019.
II разред
III разред
IV разред
VI разред
VII разред
VIII разред
Листа уџбеника за ПРВИ и ПЕТИ разред који ће се, у складу са новим Планом и програмом наставе и учења, користити у школској 2018/2019. години
I разред
V разред
Листа уџбеника који ће се користити у школској 2019/2020. години

I разред V разред
II разред VI разред
III разред VII разред
IV разред VIII разред

Осигурање ученика за школску 2018/2019. годину

1. Полиса 7103674 осигурања лица од последица несрећног случаја
2. Информације за уговарача осигурања о карактеристикама услуге осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)
3. Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика и студената од последица несрећнос случаја (незгоде)
4. Потврда о обради података
5. Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)
6. Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)
7. Допунски услови за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја - незгоде
8. Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хирушке интервенције као последице несрећног случаја
9. Табела инвалидитета