2

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 02.10.2023. ГОДИНЕ

Објављено

December 4, 2023

Категорија

У средишту Дечје недеље лежи избор најактуелних тема које доприносе додатном развоју савременог националнoг системa за промоцију и заштиту дечјих права. Ове године, Дечја недеља биће посвећена развоју емпатије и солидарности међу децом, наглашавајући њихову важност за лични развој сваког детета и креирање сигурног друштвеног окружења које подржава вредности толеранције. Овај процес, који обухвата развијање толеранције, важан је на различитим нивоима – у породици, школском окружењу и друштву у целини. На тај начин се ствара темељ за неговање солидарности међу децом, како унутар вршњачке заједнице, тако и међу генерацијама. Дечја недеља, као најзначајнија национална манифестација посвећена остваривању дечјих права, пружа савршену прилику за промоцију значаја солидарности и емпатије као кључних принципа за остваривање права детета у нашем друштву.
Циљеви ,,Дечје недеље”:
– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;
– презентација до сада постигнутих резултата;
– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета;
– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права;
– скретање пажње деци на њихова права и одговорности, важност дружења, неговања бриге, подршке и љубави не само за своје најмилије и пријатеље, него за сваког човeка и живо биће, јачање вршњачке и међугенерацијске солидарности и комуникације.

Ако имате додатних питања обратите нам се

Недавни чланци

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИЦИМА

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИЦИМА

Удружење лекара песника "Видари" посетило је ОШ "Војвода Мишић". Ученици млађих разреда уживали су у дружењу са песницима, који су им представили своје...