2

Одељењске старешине

Разредна настава

Разред и одељење Име и презиме учитеља
I-1 Милена Ђорђевић
I-2 Милица Пурар
II-1 Весна Радошевић
II-2 Бранислава Кекановић
III-1 Данијела Петровић
III-2 Елена Кљујев
IV-1 Невена Војводић Николић
IV-2 Славица Надић

Предметна настава

Разред и одељење Име и презиме
V-1 Марко Мојсин
V-2 Наташа Лилић
VI-1 Милица Ђекић
VI-2 Михаило Милићевић
VII-1 Радош Пешовић
VII-2 Драгана Вукосав
VIII-1 Милица Јанковићћ
VIII-2 Милена Стојановић