2

Списак запослених

Администрација и стручне службе

Тијана Јовановић

директор

Маја Вукићевић

педагог, стручни сарадник

Кристина Лешевић

секретар

Ивана Танасковић Касељ

благајник

Ана Ивић

шеф рачуноводства

Душица Ђукић Бодловић

библиотекар

Наставници разредне наставе

Весна Радошевић
Милица Пурар
Милена Ђорђевић
Бранислава Кекановић
Данило Трајковић
Невена Војводић Николић
Славица Надић
Елена Кљујев
Мирјана Матковић
Данијела Петровић
Ивана Јовановић
Драгана Недељковић, боравак
Сања Банковић, боравак

Наставници предметне наставе

Љиља Рафаиловић наставник српског језика
Драгана Вукосав
Весна Кукрић наставник немачког језика
Милена Стојановић наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Нина Симић наставник математике
наставник информатике и рачунарства
Марко Мојсин
Наташа Лилић наставник географије
Михаило Милићевић наставник иторије
Милица Ђекић наставник физике
Наставник информатике и рачунарства
Мира Баранин наставник хемије
Драгана Косовац наставник биологије
Радош Пешовић наставник технике и технологије
наставник информатике и рачунарства
Кристина Ашковић наставник музичке културе
Јасмина Лошић наставник ликовне културе
Сузана Јанковић наставник физичког васпитања
Немања Божић
Милица Опачић вероучитељ

Помоћно особље и одржавање

Миленко Димић домар
Весна Алексић сервирка
Даринка Петровић спремачица
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Радојка Бучић
Сања Марковић
Гордана Милић