2

ОШ “Војвода Мишић”

Распоред додатне, допунске наставе и секција

Распоред часова додатне наставе – предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика VI 1,2 непарне седмице
VIII 1,2 парне седмице
петак(VI)
среда(VIII)
7.час
8.час
кабинет математике 2
Марко Мојсин V 1,2 парне седмице
VII 1, непарне седмице
уторак претчас (7:15) кабинет математике 2
Љиља Рафаиловић Српски језик VI 1,2 непарне седмице
VIII 1, парне седмице
уторак претчас Кабинет српског језика
Драгана Вукосав V 1,2 непарне седмице
VII 1, 2 парне седмице
четвртак претчас Кабинет српског језика
Наташа Лилић Географија VI 1,2; VII 1,2; VIII 1,2 петак, сваке друге недеље претчас Кабинет географије
Јелица Гајић Биологија V 1,2; VI 1,2; VII 1,2; VIII 1,2 среда 8. час Кабинет биологије
Милица Ђекић Физика VI 1,2; VII 1,2; VIII 1,2 понедељак 7.час Кабинет физике
Мира Баранин Хемија VII 1,2; VIII 1,2 понедељак претчас 7:00 Кабинет хемије
Михаило Милићевић Историја VIII 1,2 – 1.недеља
VII 1,2 – 2.недеља
VI 1,2 – 3.недеља
V 1,2 – 4.недеља
петак претчас Кабинет историје
Милица Јанковић Енглески језик V-VIII среда 7. час Кабинет енглеског језика
Милена Стојановић VIII 2 петак претчас, од 7.15 Кабинет енглеског језика
Весна Кукрић Немачки језик VII 1,2 непарне недеље
VIII 1,2 парне недеље
понедељак претчас Кабинет немачког језика

Распоред часова допунске наставе – предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика VI 1,2 непарне седмице
VIII 1,2 парне седмице
петак шести час (VI)
претчас (VIII)
Кабинет математике
Марко Мојсин V 1,2 парне седмице
VII 1,2 непарне седмице
петак претчас 7.15 Кабинет математике
Љиља Рафаиловић Српски језик VI 1,2 непарне седмице
VIII 1,2 парне седмице
среда претчас Кабинет српског језика
Драгана Вукосав V 1,2 непарне седмице
VII 1,2 парне седмице
среда претчас Кабинет српског језика
Наташа Лилић Географија V 1,2;VI 1,2;VII 1,2;VIII 1,2 петак, сваке друге недеље претчас Кабинет географије
Јелица Гајић Биологија V 1,2;VI 1,2;VII 1,2;VIII 1,2 понедељак (као и по договору) 8. час Кабинет биологије
Милица Ђекић Физика VI 1,2;VII 1,2;VIII 1,2 среда 7.час Кабинет физике
Мира Баранин Хемија VII 1,2;VIII 1,2 среда претчас Кабинет хемије
Михаило Милићевић Историја VIII разред 1. недеља у месецу
VII разред 2. недеља у месецу
VI разред 3. недеља у месецу
V разред 4. недеља у месецу
понедељак 7. час Кабинет историје
Милица Јанковић Енглески језик V 1,2;VI 1,2;VII 1,2;VIII 1 четвртак 7. час Кабинет енглеског језика
Милена Стојановић VIII 2 четвртак 8.час Кабинет енглеског језика
Весна Кукрић Немачки језик VIII разред 1. недеља у месецу
VII разред 2. недеља у месецу
VI разред 3. недеља у месецу
V разред 4. недеља у месецу
четвртак претчас Кабинет немачког језика

Распоред одржавања секција – предметна настава

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Љиља Рафаиловић Рецитаторско/драмска секција старијих разреда понедељак, сваке друге недеље 8. час Кабинет српског језика
Милена Стојановић Љубитељи страних језика- енглески језик четвртак, сваке друге недеље претчас (од 7.15) Кабинет енглеског језика
Јасмина Лошић Ликовна секција старијих разреда
Михаило Милићевић Историјска секција четвртак, сваке друге недеље 8. час Кабинет историје
Весна Кукрић, Милица Јанковић Љубитељи страних језика /немачки језик среда, сваке друге недеље претчас Кабинет немачког језика
Љубомир Пјевовић Хор старијих разреда Кабинет за музичко
Сузана Јанковић Спортска секција среда 8. час Сала за физичко васпитање
Драгана Вукосав Литерарно/новинарска секција петак, сваке друге недеље претчас Кабинет српског језика
Милица Јанковић Љубитељи страних језика (енглески језик) уторак, сваке друге недеље 8. час Кабинет енглеског језика
Пешовић Радош Microbit програмирање среда 8. час Кабинет информатике и рачунарства

Распоред одржавања секција – млађи разреди

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Милица Пурар Рецитаторска секција млађих разреда понедељак 6. учионица
Елена Кљујев Ритмичка секција уторак 6. учионица
Милена Ђорђевић Литерарна секција понедељак 6. учионица
Весна Радошевић Математичка секција млађих разреда уторак 6. учионица
Данијела Петровић Драмска секција четвртак 6. учионица
Славица Надић трећи и четврти Ликовна секција млађих разреда четвртак 6. учионица
Бранислава Кекановић први и други Ликовна секција млађих разреда четвртак 6. учионица
Невена Војводић Николић Хор млађих разреда среда 6.
Милица Јанковић Љубитељи страних језика уторак 8.

Распоред часова додатне наставе – млађи разреди

Наставник Предмет Дан Редни број часа Место реализације
Надић Славица математика IV2 четвртак 5. учионица
Невена Војводић Николић математика IV1 петак 5. учионица
Милица Јанковић енглески језик IV1,IV2 среда 7. учионица

Распоред часова допунске наставе – млађи разреди

 

Наставник Одељење Предмет Дан Редни број часа Место реализације
Милица Пурар I 2 српски/математика уторак 5. учионица
Милена Ђорђевић I 1 српски/математика уторак 5. учионица
Милена Стојановић Ученици I,II и III разреда по потреби енглески језик уторак сваке друге недеље претчас учионица II2
Елена Кљујев III 2 српски/математика понедељак 5. учионица
Весна Радошевић II 1 српски/математика понедељак 5. учионица
Бранислава Кекановић II 2 српски/математика петак 5. учионица
Данијела Петровић III 1 српски/математика понедељак 5. учионица
Славица Надић трећи и четврти IV 2 српски/математика понедељак 5. учионица
Невена Војводић Николић IV 1 српски/математика среда 5. учионица
Милица Јанковић IV 1,IV 2 енглески језик четвртак 8. учионица