Списак запослених

Администрација и стручне службе
Драгана Спасојевић Директор
Маја Вукићевић
(замена - Јелена Ботић)
Педагог, стручни сарадник
Снежана Јовановић Секретар
Слободанка Стевовић благајник
Кристина Миленковић Шеф рачуноводства
Наставници разредне наставе
Весна Радошевић Наставник разредне наставе
Бранислава Кекановић
Тијана Јовановић
Горан Стојановић
Невена Војводић Николић
Славица Надић
Јованка Бурмазевић
Милена Ђорђевић
Елена Кљујев
Милица Пурар
Данило Трајковић (замена)
Наставници предметне наставе
Љиља Рафаиловић Наставник српског језика
Јасмина Шуша
Весна Кукрић Наставник немачког језика
Милена Стојановић Наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Нина Симић Наставник математике
Марко Мојсин
Наташа Лилић Наставник географије
Љубимирка Галин Алексић Наставник иторије
Владан Лазић Наставник физике
Мира Баранин Наставник хемије
Драгана Косовац Наставник биологије
Радош Пешовић Наставник технике и технологије
Владан Лазић
Љубомир Пјевовић Наставник музичке културе
Јасмина Лошић Наставник ликовне културе
Милодарка Дрљић Наставник физичког васпитања
Мирјана Вујић Вероучитељ
Помоћно особље и одржавање
Миленко Димић Домар
Раде Србиновски Ложач
Весна Алексић Сервирка
Даринка Петровић Спремачица
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Радојка Бучић
Борка Обрадовић
Гордана Милић