Menu

Списак запослених

Наставници разредне наставе
Весна Радошевић Наставник разредне наставе
Милица Пурар
Милена Ђорђевић
Бранислава Кекановић
Тијана Јовановић
Невена Војводић Николић
Славица Надић
Елена Кљујев
Мирјана Матковић, боравак
Данило Трајковић, боравак
 
Наставници предметне наставе
Љиља Рафаиловић наставник српског језика
Драгана Вукосав
Весна Кукрић наставник немачког језика
Милена Стојановић наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Нина Симић наставник математике
Марко Мојсин
Наташа Лилић наставник географије
Михаило Милићевић наставник иторије
Владан Лазић наставник физике
Мира Баранин наставник хемије
Драгана Косовац наставник биологије
Радош Пешовић наставник технике и технологије
Владан Лазић
Љубомир Пјевовић наставник музичке културе
Јасмина Лошић наставник ликовне културе
Сузана Јанковић наставник физичког васпитања
Марко Рубежановић
Анита Илић вероучитељ
Администрација и стручне службе
Драгана Спасојевић директор
Маја Вукићевић педагог, стручни сарадник
Дарја Ђинић секретар
Ивана Танасковић Касељ благајник
Ана Ивић шеф рачуноводства
 
Помоћно особље и одржавање
Миленко Димић домар
Весна Алексић сервирка
Даринка Петровић спремачица
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Радојка Бучић
Сања Марковић
Гордана Милић