Списак запослених

Име и презиме Радно место
Драгана Спасојевић Директор
Маја Вукићевић
(замена - Јелена Ботић)
Педагог, стручни сарадник
Невена Војводић Николић Наставник разредне наставе
Славица Надић
Јованка Бурмазевић
Милена Ђорђевић
Весна Радошевић
Мирјана Матковић
Данило Трајковић
Јелена Обрадовић
Горан Стојановић
Милица Пурар
Љиља Рафаиловић Наставник српског језика
Јасмина Шуша
Весна Кукрић Наставник немачког језика
Нада Павловић Наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Ивана Јовановић Наставник математике
Марко Мојсин
Наташа Лилић Наставник географије
Љубимирка Галин Алексић Наставник иторије
Владан Лазић Наставник физике
Мира Баранин Наставник хемије
Драгана Косовац Наставник биологије
Радош Пешовић Наставник техничког и информатике
Владан Лазић
Љубомир Пјевовић Наставник музичког
Јасмина Лошић Наставник ликовног
Милодарка Дрљић Наставник физичког
Мирјана Вујић Вероучитељ
Снежана Јовановић Секретар
Слободанка Стевовић благајник
Кристина Миленковић Шеф рачуноводства
Миленко Димић Домар
Мићо Богојевић Ложач
Весна Алексић Сервирка
Даринка Петровић Спремачица
Миланка Петровић
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Јулијана Лазић
Радојка Бучић
Борка Обрадовић