Списак ученика седмог и осмог разреда представника Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину

Р. бр. Име и презиме ученика Одељење
1. Маша Крсмановић 7/1
2. Стефан Павловић 7/1
3. Андрија Обрадовић 7/2
4. Ђорђе Вуковљак 7/2
5. Ема Величковски 8/1
6. Катарина Лазић 8/1
7. Игор Богдановић 8/2
8. Милица Лазић 8/2
Координатор Ученичког парламента: педагог, Јелена Ботић