Списак ученика седмог и осмог разреда представника Ученичког парламента за школску 2017/18. годину

Р. бр. Име и презиме ученика Одељење
1. Милош Кузмановић 7/1
2. Катарина Лазић 7/1
3. Алекса Илић 7/2
4. Милица Смиљанић 7/2
5. Дејан Смиљанић 8/1
6. Емилија Опачић 8/1
7. Нађа Крунић 8/2
8. Мина Васић 8/2
Координатор Ученичког парламента: педагог, Маја Вукићевић