Руководиоци разредних и стручних већа за школску 2018/2019. годину

Руководиоци разредних већа Руководиоци стручних већа
1. разред Бранислава Кекановић 1. Стручно веће наставника разредне наставе Славица Надић
2. разред Горан Стојановић 2. Стручно веће наставника друштвених наука Наташа Лилић
3. разред Славица Надић 3. Стручно веће наставника природних наука Владан Лазић
4. разред Милена Ђорђевић 4. Стручно веће наставника језика и књижевности Милица Јанковић
5. разред Весна Кукрић 5. Стручно веће наставника уметности и физичког васпитања Љубомир Пјевовић
6. разред Радош Пешовић
7. разред Владан Лазић
8. разред Јасмина Лошић