Руководиоци разредних и стручних већа за школску 2017/18. годину

Руководиоци разредних већа Руководиоци стручних већа
1. Тијана Јовановић 1. Стручно веће наставника разредне наставе Славица Надић
2. Невена Војводић-Николић 2. Стручно веће наставника друштвених наука Љубимирка Галин
3. Јованка Бурмазевић 3. Стручно веће наставника природних наука Владан Лазић
4. Весна Радошевић 4. Стручно веће наставника језика и књижевности Нада Павловић
5. Драгана Косовац 5. Стручно веће наставника уметности и физичког васпитања Љубомир Пјевовић
6. Љиља Рафаиловић
7. Милодарка Дрљић
8. Марко Мојсин