Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Весна Радошевић I-1 Љиља Рафаиловић V-1
Бранислава Кекановић I-2 Весна Кукрић V-2
Тијана Јовановић II-1 Марко Мојсин VI-1
Горан Стојановић II-2 Радош Пешовић VI-2
Невена Војводић Николић III-1 Милодарка Дрљић VII-1
Славица Надић III-2 Владан Лазић VII-2
Јованка Бурмазевић IV-1 Драгана Косовац VIII-1
Милена Ђорђевић IV-2 Јасмина Лошић VIII-2