Одељењске старешине

Разредна настава Предметна настава
Тијана Јовановић I-1 Марко Мојсин V-1
Горан Стојановић I-2 Радош Пешовић V-2
Невена Војводић Николић II-1 Милодарка Дрљић VI-1
Славица Надић II-2 Владан Лазић VI-2
Јованка Бурмазевић III-1 Драгана Косовац VII-1
Милена Ђорђевић III-2 Јасмина Лошић VII-2
Весна Радошевић IV-1 Љиља Рафаиловић VIII-1
Мирјана Матковић IV-2 Наташа Лилић VIII-2
Јелена Обрадовић боравак I разреда
Данило Трајковић боравак II разреда
Јелица Станкић боравак III разреда
Јована Јовановић боравак IV разреда