Сазив Школског одбора

Р.бр. Име и презиме Представник-ца
1. Зорана Војиновић Јединица локалне самоуправе
2. Мирослава Микулић
3. Радмила Јовановић
4. Маријана Чех Родитељи
5. Божо Кртинић
6. Слободан Крстић
7. Весна Кукрић,
професор немачког језика
Запослени
8. Јованка Бурмазевић,
наставник разредне наставе
9. Маја Вукићевић,
стручни сарадник - педагог