Сазив Школског одбора

Р.бр. Име и презиме Представник-ца
1. Радмила Јовановић Јединица локалне самоуправе
2. Дејан Герић
3. Јелена Матовић
4. Маријана Чех, председник Родитељи
5. Божо Кртинић
6. Никола Јовичић
7. Радош Пешовић,
заменик председника
Запослени
8. Јелена Ботић
9. Тијана Јовановић