Menu

Чланови Школског одбора за школску 2019/2020. годину

Р.бр. Име и презиме Представник-ца
1. Радмила Јовановић представник локалне заједнице
2. Зорана Војновић
3. Никола Шкобо
4. Никола Јовичић представник родитеља
5. Божо Кртинић
6. Ненад Милитаревић
7. Радош Пешовић члан колектива
8. Тијана Јовановић
9. Маја Вукићевић