Menu

Чланови Савета родитеља за школску 2020/2021. годину

Име и презиме Одељење
Мила Арсић Милошевић 1/1
Милица Јеремић 1/2
Роксанда Бабић 2/1
Јелена Ивић 2/2
Данијела Радојевић 3/1
Зорица Биочанин 3/2
Никола Јовичић 4/1
Ненад Милитаревић 4/2
Данијела Фишаков 5/1
Данило Алексић 5/2
Ивана Кукрик 6/1
Бранка Боћан 6/2
Данијела Гулевски 7/1
Соња Младеновски 7/2
Марија Лазовић 8/1
Ирена Чех Вујчић 8/2