Menu

Одељењске старешине у школској 2020/2021. години

Разредна настава

Разред и одељење Име и презиме учитеља
I-1 Невена Војводић Николић
I-2 Славица Надић
II-1 Јованка Бурмазевић
II-2 Милена Ђорђевић
III-1 Весна Радошевић
III-2 Бранислава Кекановић
IV-1 Тијана Јовановић
IV-2 Елена Кљујев

Предметна настава

Разред и одељење Име и презиме
V-1 Милица Јанковић
V-2 Милена Стојановић
VI-1 Љубомир Пјевовић
VI-2 Јасмина Лошић
VII-1 Љиља Рафаиловић
VII-2 Весна Кукрић
VIII-1 Марко Мојсин
VIII-2 Радош Пешовић