Наставна средства

Р.бр. Назив наставног средства Комада
1. Графоскоп 5
2. ТВ апарат 3
3. Радио-апарат 1
4. Радио-касетофон 13
5. Разглас 1
6. Интерактивна табла 1
7. Рачунари 15
8. Табле са додацима 5
9. Дијапројектор 3
10. Микроскоп 8
11. Флип-чарт табле 5