Распоред писмених и контролних задатака за школску 2017/18. годину

Старији разреди

5. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик II II II II I IV I IV
Енглески језик I I I
Немачки језик III III II III
Математика III II II I V II II II
Историја II I
Географија II
Биологија V I
Информатика I II I III
6. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик III III III III III I I III I II I I
Енглески језик I I
Немачки језик IV II IV I
Математика IV II IV I V I I II
Историја III II
Географија IV
Биологија II II I
IV
Физика III II III II
7. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик II II II II I IV I IV
Енглески језик II I I
Немачки језик IV IV V I
Математика I I II I IV I II II III
Историја I II
Географија III
Биологија IV III IV III
Физика III II III II
Хемија II III V
8. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик III III III III I
Енглески језик II I III
Немачки језик IV IV V I I
Математика IV II I IV I III IV I
Историја II IV
Географија
Биологија IV II II
Физика III II III II
Хемија II II IV II

Млађи разреди

3. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик I IV II IV II II
I
III
Математика II
III
II I
II
IV
III III I
IV
IV IV
Природа и друштво I
4. разред Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик V III IV II I III I III IV
Математика I IV II I I II IV III IV
Природа и друштво IV III I II