План контролних и писмених провера знања за школску 2018/2019. годину

Старији разреди

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 3-7.
2. 10-14.
3. 17-21. биологија к биологија к
4. 24-28. енглески језик к енглески језик
математика
к
к
енглески језик
математика
к
к
енглески језик
српски језик
к
к
X 5. 1-5. биологија
информатика
к
к
информатика к историја к математика к
6. 8-12. математика
историја
к
к
српски језик п српски језик к српски језик
историја
п
к
7. 15-19. српски језик
географија
п
к
физика
историја
к
к
физика
биологија
к
к
физика
биологија
к
к
8. 22-26. српски језик
немачки језик
к
к
немачки језик
енглески језик
к
к
српски језик п хемија
немачки језик
к
к
9. 29.10-2.12. енглески језик к математика п енглески језик
немачки језик
к
к
енглески језик к
XI 10. 5-8. математика к српски језик п математика п математика п
11. 13-16. српски језик к биологија
информатика
к
к
биологија к
12. 19-23. биологија к српски језик к српски језик к
13. 26-30. физика к физика
математика
к
к
физика
математика
к
к
XII 14. 3-7. математика
српски језик
к
к
математика к хемија к немачки језик п
15. 10-14. српски језик п биологија
енглески језик
к
п
српски језик п математика п
16. 17-21. енглески језик
немачки језик
п
к
српски језик
информатика
п
к
енглески језик
немачки језик
п
п
српски језик п
17. 24-28. информатика к немачки језик п биологија к српски језик п
18. 31.12.
I 19. 9-11. математика
географија
п
к
20. 14-18. српски језик к биологија к математика
српски језик
п
к
математика к
21. 21-25. српски језик
математика
к
п
српски језик к
22. 28-31.

Млађи разреди

Месец/недеља/дан Трећи разред Четврти разред
IX 1. 3-7.
2. 10-14.
3. 17-21.
4. 24-28.
X 5. 1-5.
6. 8-12.
7. 15-19.
8. 22-26.
9. 29.10-2.12.
XI 10. 5-8.
11. 13-16. енглески језик
српски језик
к
к
српски језик
математика
к
к
12. 19-23. математика к енглески језик к
13. 26-30.
XII 14. 3-7. српски језик п
15. 10-14. математика п
16. 17-21. српски језик
математика
п
п
17. 24-28. енглески језик к
18. 31.12.
I 19. 9-11. српски језик
математика
к
к
20. 14-18. енглески језик к
21. 21-25. српски језик к
22. 28-31. математика к

Месец/недеља/дан Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред
IX 1. 3-7.
2. 10-14.
3. 17-21.
4. 24-28.
X 5. 1-5.
6. 8-12.
7. 15-19.
8. 22-26.
9. 29.10-2.12.
XI 10. 5-8.
11. 13-16.
12. 19-23.
13. 26-30.
XII 14. 3-7.
15. 10-14.
16. 17-21.
17. 24-28.
18. 31.12.
I 19. 9-11.
20. 14-18.
21. 21-25.
22. 28-31.
Месец/недеља/дан Трећи разред Четврти разред
IX 1. 3-7.
2. 10-14.
3. 17-21.
4. 24-28.
X 5. 1-5.
6. 8-12.
7. 15-19.
8. 22-26.
9. 29.10-2.12.
XI 10. 5-8.
11. 13-16.
12. 19-23.
13. 26-30.
XII 14. 3-7.
15. 10-14.
16. 17-21.
17. 24-28.
18. 31.12.
I 19. 9-11.
20. 14-18.
21. 21-25.
22. 28-31.