Календар образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два полугодишта
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, а завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда биће остварен током 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018, а завршава се у понедељак, 12. новембра 2018. године.
Зимски распуст има два дела - први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године. За ученике 8. разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији
("Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07 и 92/11).
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника и то:
Православци – на први дан крсне славе
Припадници Исламске заједнице - 21. августа 2017. године, на први дан Курбанског Бајрама и 4. јуна 2019. године на први дан Рамазанског Бајрама;
Припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;
Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;
Припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици - од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).

Школска година има 4 класификациона периода:

  • први од 13. XI до 16. XI 2018.
  • крај I полугодишта, 31. I 2019.
  • трећи од 8. IV до 11. IV 2019.
  • крај наставне године за ученике VIII разреда 31. V 2019.
  • крај наставне године за ученике I-VII разреда 14. VI 2019.
  • Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019, а завршни испит у понедељак, 17. јуна, уторак, 18. јуна и среду, 19. јуна 2019. године