Јавне набавке

Правилник о поступку јавних набавки добара услуга и радова

Редни број и врста Назив јавне набавке Предмет Објављено Документа
1.2.2/17 ЈНМВ Јавна набавка услуге Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике 04.04.2017. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
1.1.1/17 ЈНМВ Јавна набавка добара - електрична енергија Електрична енергија 21.02.2017. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈНМВ 1/2013 Молерско-фарбарски радови у фискултурној сали Радови 10.05.2013. Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
ЈНМВ 2/2013 Замена подова у учионицама школе Радови 12.06.2013. Конкурсна документација