Распоред одржавања додатне/допунске наставе и секција за школску 2017/18. годину

Старији разреди

Предмет Наставник Допунска Додатна Секција
Српски језик Љиља Рафаиловић
литер/новинарска
понедељак, 7.10-7.55 петак, 7.10-7.55 четвртак, 7.10-7.55
Јасмина Шуша
рец/драмска
V+VII петак, 7. час V уторак, 6. час
VII уторак, 7. час
петак, 8. час
Енглески језик Нада Павловић
енгл. старији
уторак, 8. час четвртак, 8. час одлазак у позориште
Милица Јанковић
енгл. млађи
уторак, 7. час четвртак, 6. час петак, 5. час
Немачки језик Весна Кукрић понедељак, 7. час петак, 8. час среда, 8. час
Математика Н. Симић
математичка
среда, 7.10-7.55 уторак, 7. час
Марко Мојсин
Информ/математ.
уторак, 7. час четвртак, 7.10-7.55
Историја Љубимирка Галин Алексић
историјска
четвртак, 7. час петак, 7.10-7.55 уторак, 7.10-7.55
Географија Наташа Лилић уторак, 7. час четвртак, 7. час
Физика Владан Лазић четвртак, 7.10-7.55 четвртак, 7.10-7.55
Биологија Драгана Косовац
еколошка
понедељак, 7. час четвртак, 7.10-7.55
ТИО Радош Пешовић
шта знаш о саобраћају
среда, 8. час
Музичко Љубомир Пјевовић
хор и оркестар
понедељак, 8. час
четвртак, 8. час
Хемија Мира Баранин понедељак, 7.10-7.55 понедељак, 7.10-7.55
Физичко Милодарка Дрљић
кошарка

Млађи разреди

Наставник Допунска Додатна Секција
Тијана Јовановић
литерарна
уторак, 5. час среда, 5. час
Горан Стојановић
математичка
уторак, 5. час среда, 5. час
Невена Војводић Николић
хор
понедељак, 5. час уторак, 6. час
Славица Надић
ликовна I, II
понедељак, 5. час петак, 5. час
Јованка Бурмазевић
драмска
среда, 5. час петак, 5. час уторак, 6. час
Милена Ђорђевић
рецитаторска
петак, 5. час понедељак, 5. час понедељак, 6. час
Мирјана Матковић
ликовна III, IV
петак, 5. час уторак, 5. час понедељак, 7. час
Весна Радошевић
ритмичка
петак, 5. час четвртак, 5. час четвртак, 6. час