Menu

Распоред додатне, допунске наставе и секција за школску 2021/2022. годину

Распоред часова додатне наставе - предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика 7-1 и 7-2 једне седмице
8-1 и 8-2 друге седмице
петак 7. час математички кабинет
Марко Мојсин 5-1 и 5-2 једне седмице
6-1 и 6-2 друге седмице
среда 7. час математички кабинет
Љиља Рафаиловић Српски језик 6. и 8. разред петак претчас
(7.15-7.55)
кабинет за српски језик
Драгана Вукосав 5-1 и 5-2 једне седмице
7-1 и 7-2 друге седмице
петак претчас
(7.15-7.55)
кабинет за српски језик
Наташа Лилић Географија петак претчас (7.20) кабинет за географију
Драгана Косовац Биологија Сваке среде, претчас биће по један разред.
Ученици ће бити благовремено обавештени о термину
среда претчас (7.15) кабинет за биологију и хемију
Владан Лазић Физика 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 четвртак претчас кабинет за физику
Мира Баранин Хемија понедељак 7.15-7.55 хемијски кабинет
Љубимирка Галин-Алексић Историја 5. - 8. разреда уторак 8. час кабинет за историју
Милица Јанковић Енглески језик 5. - 8. разреда среда 8. час језички кабинет
Милена Стојановић 6/2 уторак претчас учионица 6/2
Весна Кукрић Немачки језик 5. - 8. разреда петак претчас језички кабинет


Распоред часова допунске наставе - предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика 7-1 и 7-2 једне седмице
8-1 и 8-2 друге седмице
уторак претчас 7.15 математички кабинет
Марко Мојсин 5-1 и 5-2 једне седмице
6-1 и 6-2 друге седмице
уторак претчас математички кабинет
Љиља Рафаиловић Српски језик 6. и 8.разред понедељак претчас
7.15-7.55
кабинет
Драгана Вукосав 5-1 и 5-2 једне седмице
7-1 и 7-2 друге седмице
среда претчас
7.15-7.55
кабинет за српски језик
Наташа Лилић Географија 5-1,5-2 1.недеље у месецу
6-1,6-2 2.недеља у месецу
7-1,7-2 3.недеља у месецу
8-1,8-2 4. недеља у месецу
уторак претчас кабинет за географију
Драгана Косовац Биологија 7/1, 7/2 - прве и треће недеље у месецу
8/1, 8/2 - друге и четврте недеље у месецу
петак 7. час кабинет за физику и географију
Владан Лазић Физика 6/1, 6/2 прве недеље
7/1, 7/2 друге недеље
8/1, 8/2 треће недеље у месецу
уторак претчас кабинет за физику
Мира Баранин Хемија понедељак 7.15-7.55 хемијски кабинет
Љубимирка Галин-Алексић Историја 5-1,5-2 1. недеље у месецу
6-1,6-2 2. недеља у месецу
7-1,7-2 3. недеља у месецу
8-1,8-2 4. недеља у месецу
понедељак 8. час кабинет за историју
Милица Јанковић Енглески језик 4. разред
сваке треће недеље
6 - 8. разред
сваке треће недеље
5. разред
сваке треће недеље
петак
среда
среда
6. час
8. час
7. час
њихове учионице
језички кабинет
њихове учионице
Милена Стојановић 1, 2, 3. разред (прве и треће недеље у месецу)
6/2 (друге и четврте недеље у месецу)
четвртак претчас за млађе разреде учионица 2/2,
а за одељење 6/2 њихова учионица
Весна Кукрић Немачки језик 5/1 и 5/2 прве недеље у месецу
6/1 и 6/2 друге недеље у месецу
7/1 и 7/2 треће недеље у месецу
8/1 и 8/2 четврте недеље у месецу
уторак 8. час кабинет за стране језике


Распоред одржавања секција - предметна настава

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Милица Јанковић Љубитељи страних језика четвртак 8. час језички кабинет
Љубимирка Галин - Алексић Историјска секција среда -друга и четврта у месецу претчас кабинет за историју
Милена Стојановић Љубитељи страних језика првог и трећег петка у месецу претчас учионица 2/2
Пешовић Радош Програмирање (microBit) понедељак 8.час библиотека
Драгана Вукосав Литерарна и новинарска секција четвртак
(други и четврти у месецу)
претчас
(7.15-7.55)
кабинет за српски језик
Весна Кукрић Љубитељи страних језика
Секција за немачки језик
друге и четврте среде у месецу 8. час кабинет за енглески и немачки језик
Љиља Рафаиловић Драмско-рецитаторска секција четвртак
(други и четврти)
претчас
7.15-7.55
кабинет
Јасмина Лошић Ликовна секција четвртак 8. час кабинет
Нина Симић Математичка секција петак 8. час математички кабинет
Марко Мојсин Математичко-информатичка секција среда 8. час математички или информатички кабинет

Распоред одржавања секција - млађи разреди

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Тијана Јовановић Ритмичка секција понедељак 6. час учионица
Елена Кљујев Рецитаторска секција понедељак 6. час учионица
Невена Војводић хор уторак 6. час музички кабинет
Славица Надић Ликовна секција понедељак 6. час учионица
Милица Пурар Драмска секција четвртак 6. час учионица
Милена Ђорђевић Литерарна секција четвртак 6. час учионица
Весна Пајић Математичка секција уторак 6. час учионица
Бранислава Кекановић Ликовна секција четвртак 6. час учионица